Detailansicht

22. Januar 2018

NEU: 5.000 E-Books von Taylor & Francis

Einzigartiger Konsortialvertrag ermöglicht grenzübergreifenden Volltext-Zugang.

-- česká verze následuje níže --

Bis Ende 2018 werden den Nutzenden der Hochschulbibliothek etwa 5.000 englischsprachige E-Books von Taylor & Francis im Volltext zur Verfügung gestellt. Das Angebot umfasst zunächst den Zugang zu E-Books mit Erscheinungsjahren zwischen 2015 und 2017 für Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften und unterstützt damit hervorragend die Lehr- und Forschungsgebiete der Hochschule Zittau/Görlitz.

Wir hoffen, dass dieses besondere Angebot rege angenommen wird. Bis Ende 2018 wird ein Teil der meistgenutzten E-Books gekauft und damit auch dauerhaft für uns nutzbar werden. Die freigeschalteten E-Books sind über unseren Katalog recherchierbar. Nutzen Sie ggf. die Erweitere Suche für „Taylor & Francis“, „CRC Press“ bzw. „Routledge“ im Suchfeld „Verlag“. Schränken Sie anschließend auf "E-Book" ein und sortieren Sie dann nach "Erscheinungsjahr, absteigend". Dadurch erhalten Sie die Nachweise der aktuellen elektronischen Bücher mit ihren Links zum PDF als Buchkapitel oder dem gesamten Buch.

 

Dieses umfassende E-Book-Angebot wurde im Rahmen des Projekts „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ ermöglicht durch das allererste sächsisch-tschechische Konsortium zur grenzüberschreitenden Nutzung von E-Books unter Federführung der Universitätsbibliothek Chemnitz und der Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz sowie der Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität in Pilsen, der Wissenschaftlichen Bezirksbibliothek in Liberec und der Universitätsbibliothek der Technischen Universität in Liberec.

 

Kontakt:

Ralf Schwarzbach
Bibliothekarischer Leiter

Zentrum für Kommunikation und Information
- Hochschulbibliothek -

E-Mail: ralf.schwarzbach(at)hszg.de

 

 

NOVĚ: 5.000 e-knih od Taylor & Francis

 

Jedinečná konsorciální smlouva umožnuje přeshraniční přístup k plným textům

 

Do konce roku 2018 bude uživatelům Vysokoškolské knihovny k dispozici zhruba 5.000 anglickojazyčných plných textů e-knih od Taylor & Francis. Nabídka zahrnuje přístup k e-knihám, které vyšly mezi lety 2015 – 2017 např. v oborech: sociální a humanitní vědy, ekonomie, přírodní vědy a inženýrství, a tím podporuje studijní a výzkumné oblasti Vysoké školy Zittau/Görlitz.

Doufáme, že bude tato speciální nabídka vřele přijata. Do konce roku 2018 bude část nejvíce čtených e-knih zakoupena a tím umožněn trvalý přístup. Zpřístupněné e-knihy lze vyhledávat s pomocí katalogu. Využijte popř. Pokročilé vyhledávání a zadejte  „Taylor & Francis“, „CRC Press“ popř. „Routledge“ do vyhledávací skupiny „Vydatelství“. Použijte přitom filtr vyhledávání a omezte výsledky rešerše pouze na e-knihy, poté zadejte Seřadit podle: „data, sestupně“. Tím získáte záznamy aktuálních e-knih s jejich odkazy na dokumenty ve formátu pdf – jednotlivé kapitoly knih nebo celé knihy.

Tato rozsáhlá nabídka e-knih je umožněna v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ díky prvnímu sasko-českému konsorciu k přeshraničnímu využívání e-knih pod vedením Univerzitní knihovny Chemnitz a Vysokoškolské knihovny Zittau/Görlitz a dále také Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, Krajské vědecké knihovny v Liberci a Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci.