Detailansicht

17. Oktober 2018

Der Blick für das Wesentliche

Nutzer erhalten besseren Überblick über Angebote der HSB

--česká verze následuje níže--

 

Das deutsch-tschechisches Projekt „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ neigt sich seinem Ende zu und die fünf Partnerbibliotheken schließen derzeit mit vereinten Kräften den Projektmeilenstein „Informationskompetenz“ ab.

Die Projektbibliotheken haben für ihre Nutzer bereits viel erreicht und für die Nutzer und Bibliothekare in vielen Veranstaltungen unentbehrliches Wissen für Studium, Forschung und Lehre sowie die bibliothekarische Arbeit vorgestellt und diskutiert.

Die Partnerbibliotheken sind sich jedoch eines bewusst: die gesamten Erkenntnisse und Angebote können Nutzer nur erschließen und sinnvoll verwenden, wenn sie mit ihnen richtig arbeiten und sie in den geeigneten Rahmen setzen können. Der richtige Umgang mit den Medien und Angeboten einer Bibliothek wird mit dem Begriff „Informationskompetenz“ überschrieben. Zu diesem Thema hatten sich die Bibliotheksvertreter am 26.09.2018 bei dem Workshop in der Universitätsbibliothek der TU Chemnitz ausgetauscht.

Dort erfolgte die abschließende Diskussion zu den Projektergebnissen und Bemühungen im Themengebiet Informationskompetenz. Die fünf Projektpartner haben gemeinsam für die deutschen und tschechischen Nutzer eine zweisprachige Informationsplattform sowie Informationskompetenz-Module vorbereitet. Auf der Informationsplattform werden die Projektergebnisse und Dienstleistungen der beteiligten Bibliotheken verfügbar sein. Die Informationskompetenz-Module dagegen beziehen sich ganz allgemein auf die Nutzung der Angebote der wissenschaftlichen Bibliotheken und bieten viele Ratschläge und Informationen zur Erleichterung des Umgangs.

Unsere Hochschulbibliothek hat seither eine Rubrik auf der Webseite für Nicht-Hochschulangehörige aus Deutschland oder Tschechien erstellt, die gezielt auf die möglichen Dienstleistungen und Bedingungen in der HSB hinweist.

 

 

Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Peluchova(at)hszg.de

 

Co je podstatné?

 

Česko-německý projekt Prostor učení – Knihovnická informační platforma se blíží k závěru a pět partnerských knihoven v tuto chvíli spojenými silami uzavírá projektový milník Informační vzdělávání.

Projektové knihovny již nyní pro své uživatele dosáhli mnoho úspěchů, a také představili svým uživatelům a knihovníkům a prodiskutovali na mnohých akcích informace, které jsou pro studium, výzkum a výuku, ale i pro knihovnickou práci nepostradatelné.

Partnerské knihovny si jsou však vědomy jedné věci: veškeré poznatky a nabídky mohou uživatelé pochopit a smysluplně využívat, pouze pokud s nimi umí správně nakládat a zasadit je do vhodného rámce. Správná práce s médií a nabídkami knihovny je zastřešen pod pojmem „informační vzdělávání“ nebo také „informační gramotnost“. K tomuto tématu se zástupci knihoven sešli 26.09.2018 na workshopu pořádáném Univerzitní knihovnou TU Chemnitz.

Tam proběhla také závěrečná diskuze k projektovým výsledkům a snahám v tématické oblasti informačního vzdělávání. Pět projektových partnerů připravilo společně pro své české a německé uživatele dvojjazyčnou informační platformu a také Moduly informačního vzdělávání. Na informační platformě budou k dispozici projektové výsledky a služby zúčastněných knihoven. Moduly informačního vzdělávání se oproti tomu vztahují zcela obecně na využívání nabídek vědeckých knihoven a nabízí rady a informace pro zjednodušení práce.

Naše Vysokoškolská knihovna (VŠK) kromě toho také vytvořila rubriku na svých webových stránkách pro české a německé uživatele, kteří nejsou přihlášeni na naší Vysoké škole. Zde je vysvětleno, jaké možnosti nabízí VŠK v rámci svých služeb a podmínek.

 

Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail:  Marketa.Peluchova(at)hszg.de