Detailansicht

03. April 2018

Bibliothek präsentiert neuen Lernraum mit Pilsen, Liberec und Chemnitz

Webbasiertes Seminar demonstriert Medien und Mehrwerte im neuen sächsisch-tschechischen Lernraum.

--česká verze následuje níže--

Im Rahmen des deutsch-tschechischen Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“  veranstaltet die Hochschulbibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz in Kooperation mit ihren Partnerbibliotheken (Chemnitz, Liberec und Pilsen) ein webbasiertes Seminar "Medien und Mehrwerte im sächsisch-tschechischen Bibliotheksverbund - Studieren, Lehren und Forschen im Lernraum ohne Grenzen."

Das Seminar findet am 25. April 2018 in Zittau und parallel in Görlitz in den Gruppenarbeitsräumen der HSB statt. Neben den kurzen Vorträgen der einzelnen Partnerbibliotheken, in denen sie ihre Medien und Dienstleistungen für Nutzer der HSZG in einer Webkonferenz präsentieren, werden die Nutzungsmöglichkeiten der Medientechnik für eine standortübergreifende Zusammenarbeit und für lokale Gruppenarbeit in einer Live-Demonstration vorgestellt.

Das Seminar richtet sich in erster Linie an HochschullehrerInnen, Lehrkräfte sowie ForscherInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen, die von den vielfältigen nützlichen Angeboten überrascht sein werden.

Die Einladung und das Programm finden Sie hier.

Aus Kapazitätsgründen bitten wir Sie um eine rechtzeitige Anmeldung bis zum 6. April bei unserer Projektmitarbeiterin Marketa Peluchova: Marketa.Peluchova(at)hszg.de, Telefon (03583) 612- 4220.

 

Im Projekt mit den vier Partner-Bibliotheken (UB Chemnitz, WUB Pilsen, WBB Liberec und UB Liberec) arbeitet die HSB an der Gestaltung eines grenzübergreifenden Lernraums. Im Projekt gelang es bisher:

  • das erste deutsch-tschechische Konsortium für E-Medien zu gründen und dadurch über 5000 E-Books von der Verlagsgruppe Taylor & Francis zu beschaffen,
  • eine kostenlose internationale Fernleihe der Printbücher von den tschechischen Partnerbibliotheken zu ermöglichen,
  • eine ebenfalls gebührenfreie Fernleihe von Volltext-Artikeln der Datenbank Taylor & Francis (Science & Technology Library, Social Science & Humanities Library, Business Management & Economics Collection) anzubieten,
  • spezielle Medientechnik für lokale und virtuelle Gruppenarbeit zu implementieren und
  • mehrere Veranstaltungen, Workshops und Beratungen der deutschen und tschechischen Bibliothekare und Projektteams zum Wissens- und Erfahrungsaustausch, ein Seminar für NachwuchsforscherInnen zur Steigerung der Informationskompetenz, ein Seminar für NachwuchsforscherInnen zum Open Access–Publizieren und zwei Praxiswochen für die Bibliothekare der Partnerbibliotheken zum intensiven Vorort-Austausch durchzuführen.

 

 

Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-mail: Marketa.Peluchova(at)hszg.de

 

 

Knihovna prezentuje nový prostor učení s Plzní, Libercem a Chemnitz

 

Webový seminář ukáže média a přínosy nového česko-saského prostoru učení.

 

V rámci česko-německého projektu Protor učení – Knihovnická informační platforma organizuje Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz ve spolupráci se svými partnerskými knihovnami (Chemnitz, Liberec a Plzeň) webový seminář: Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic.

Seminář se bude konat 25. dubna 2018 v Zittau a paralelně v Görlitz ve Studovnách pro skupinovou práci VŠK. Kromě krátkých přednášek jednotlivých partnerských knihoven, ve kterých budou prezentovat svá média a služby pro uživatele VŠK v rámci webové konference, budou také díky ukázce na živo představeny možnosti využití mediální techniky pro spolupráci z různých stanovišť a lokální skupinovou práci.

Seminář se v první řadě orientuje na vysokoškolské učitele a také na výzkumné pracovníky a mladé vědce, kteří se budou moci nechat překvapit rozmanitými praktickými nabídkami.

Pozvánku a program naleznete zde.

Z kapacitních důvodů Vás prosíme o včasné přihlášení do 06. dubna u naší projektové pracovnice, paní Markéty Pěluchové: Marketa.Peluchova(at)hszg.de, tel.+49 (03583) 612- 4220.

 

V projektu se čtyřmi partnerskými knihovnami (UK Chemnitz, ZČU Plzeň, KVK Liberec a UK Liberec) pracuje VŠK na zformování přeshraničního prostoru učení. V projektu se do této chvíle podařilo:

  • založit první česko-německé konsorcium pro EIZ a v jeho rámci pořídit přes 5.000 ebooků nakladatelské skupiny Taylor & Francis,
  • umožnit bezplatnou mezinárodní meziknihovní výpůjční službu pro tištěné knihy z českých partnerských knihoven,
  • nabídnout také bezplatnou meziknihovní výpůjční službu plných textů článků z databáze Taylor & Francis (Science & Technology Library, Social Science & Humanities Library, Business Management & Economics Collection),
  • implementovat speciální mediální techniku pro místní a virtuální skupinovou práci a
  • zrealizovat mnoho akcí, workshopů a porad českých a německých knihovníků a projektových týmů za účelem výměny vědomostí a zkušeností, jeden seminář pro mladé vědce ke zvýšení informační gramotnosti, jeden seminář pro mladé vědce k publikování v Open Access a dva studijní pobyty pro knihovníky partnerských knihoven k intenzivní výměně vědomostí.

Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail: Marketa.Peluchova(at)hszg.de